ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ
Διοργανώτρια των Διαγωνισμών και κληρώσεων είναι η επιχείρηση μας, ήτοι η ατομική επιχείρηση ΒΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που εδρεύει στο Κάτω Βουλωμένο Αιγίου, Τ.Κ. 25100, με Α.Φ.Μ. 168251890 της Δ.Ο.Υ. Αιγίου, η οποία είναι η νόμιμη κάτοχος και διαχειρίστρια του παρόντος ιστοτόπου μέσω του οποίου διενεργούνται αποκλειστικά όλοι οι διαγωνισμοί-κληρώσεις για την απόκτηση ειδών μέσω της αγοράς κουπονιών ή και δικαιωμάτων απόκτησης ειδών σε μειωμένες τιμές, μέσω της απόκτησης κουπονιών που έχουν εκδοθεί από την επιχείρησή μας.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς- Κληρώσεις που διενεργεί η επιχείρησή μας έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα όπου θα παραδίδεται το ‘’έπαθλο’’ του εκάστοτε Διαγωνισμού-Κλήρωσης.
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω των 18 ετών ή στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας, απαιτείται για τη συμμετοχή του η συγκατάθεση από το γονέα/κηδεμόνα ή νομικό συμπαραστάτη/ επίτροπό του κατά περίπτωση και στην περίπτωση που κληρωθεί νικητής του διαγωνισμού η παραλαβή του αντικειμένου του διαγωνισμού (΄΄επάθλου’’) θα πρέπει να γίνει αντίστοιχα από το γονέα/κηδεμόνα ή νομικό συμπαραστάτη/ επίτροπο που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό-Κλήρωση.
3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Από τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς-Κληρώσεις που διεξάγει η επιχείρησή μας ρητά εξαιρούνται τα στελέχη, υπάλληλοι και εργαζόμενοι στην επιχείρησή μας, οι σύζυγοί τους και οι μέχρι τον πρώτο (α’) βαθμό συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει σε Διαγωνισμούς- Κληρώσεις που διεξάγει η επιχείρησή μας εισέρχεται στον ιστότοπο της επιχείρησής μας www.techgiveaways.gr και επιλέγοντας την κατηγορία ‘’ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ’’, μπορεί να ενημερωθεί για όλους τους ενεργούς Διαγωνισμούς -Κληρώσεις που διεξάγει η επιχείρησή μας κατά το χρόνο αυτό.
Προκειμένου να εισέλθει στο Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει Λογαριασμό στον ιστότοπο της διοργανώτριας- επιχείρησής μας, επιλέγοντας την κατηγορία ‘’Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ’’ κι έπειτα την κατηγορία ‘’ΕΓΓΡΑΦΗ’’ (https://techgiveaways.gr/my-account/), συμπληρώνοντας στα απαιτούμενα πεδία τα προσωπικά του στοιχεία.
Μετά την επιτυχή εγγραφή του, ο κάθε χρήστης μπορεί να εισέρχεται στον ιστότοπο της επιχείρησής μας, συμπληρώνοντας το όνομα χρήστη και τον προσωπικό κωδικό που έχει επιλέξει, μέσω της επιλογής ‘’ΣΥΝΔΕΣΗ’’.
Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι οφείλουν να τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών κατά την περιήγηση τους στο διαδίκτυο όπως και να προβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αλλαγή του προσωπικού τους μυστικού κωδικού ασφαλείας (password).
Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η επιχείρησή μας βασίζεται στην ορθότητα και αλήθεια των στοιχείων των συμμετεχόντων σε έκαστο Διαγωνισμό και δεν υποχρεούται, ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την ελλιπή, μη ορθή ή μη αληθή συμπλήρωση των στοιχείων που υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες σε έκαστο Διαγωνισμό και τις συνέπειες αυτού.
Η εγγραφή του χρήστη στον ιστότοπο της επιχείρησής μας και η δημιουργία λογαριασμού δεν προϋποθέτει την συμμετοχή του χρήστη υποχρεωτικά σε κάποιον διαγωνισμό ούτε και την αγορά λαχνών για συμμετοχή σε κάποιον διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή σε κάποιον διαγωνισμό είναι υποχρεωτική η αγορά λαχνού (εάν δεν αγοράσετε δεν λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό).
5. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Επιλέγοντας την κατηγορία ‘’ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ’’ (https://techgiveaways.gr/ competitions/), ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν ή περισσότερους Διαγωνισμούς-Κληρώσεις στους οποίους επιθυμεί να συμμετέχει.
Επιλέγοντας (με κλικ) το ‘’έπαθλο’’ που τον ενδιαφέρει κι αντίστοιχα το Διαγωνισμό-Κλήρωση στον οποίο επιθυμεί να συμμετέχει, ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε μία ερώτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση μεταξύ τριών (3) επιλογών που του δίνονται.
Εάν ο χρήστης απαντήσει σωστά, εισέρχεται στη σελίδα του Διαγωνισμού, στην οποία εκτίθεται το έπαθλο του Διαγωνισμού, λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών του χαρακτηριστικών, καθώς και οι λεπτομέρειες του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, δηλαδή ο συνολικός αριθμός λαχνών που εκδίδει η διοργανώτρια για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, η τιμή εκάστου λαχνού και ο μέγιστος αριθμός λαχνών που επιτρέπεται να προμηθευτεί έκαστος διαγωνιζόμενος, η διάρκεια του Διαγωνισμού, η ημερομηνία, ώρα και ο τρόπος διεξαγωγής της Κλήρωσης, καθώς και ο τρόπος ανακοίνωσης του νικητή.
Εάν ο χρήστης δεν καταφέρει να απαντήσει σωστά στην ως άνω ερώτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο Διαγωνισμό, δύναται όμως να ξαναπροσπαθήσει έως ότου πετύχει τη σωστή απάντηση.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αφού εισέλθει ο χρήστης στη σελίδα του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτόν απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά από μέρους του ενός ή περισσότερων λαχνών, με ανώτατο όριο αγοράς ανά άτομο το περιγραφόμενο κατά περίπτωση στις ‘’Λεπτομέρειες’’ κάθε Διαγωνισμού.
Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον αριθμό των λαχνών με τους οποίους επιθυμεί να συμμετέχει στον εν λόγω Διαγωνισμό, κάνοντας κλικ στις επιλογές (+) και (-) , κι εν συνεχεία επιλέγει το πεδίο ‘’Πάρε Μέρος’’.
Η ποσότητα των λαχνών που έχει επιλέξει ο χρήστης για κάθε ένα Διαγωνισμό στον οποίο επιθυμεί να λάβει μέρος μεταφέρεται στο ‘’ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ’’ του (https://techgiveaways.gr/cart/). Στο ‘’ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ’’ του ο χρήστης μπορεί να βρει συγκεντρωμένη την παραγγελία του, ήτοι για κάθε ένα Διαγωνισμό στον οποίο επιθυμεί να συμμετέχει δύναται να εντοπίσει την περιγραφή του ‘’επάθλου’’, την τιμή εκάστου λαχνού, την ποσότητα των λαχνών που έχει επιλέξει και το συνολικό τίμημα (Υποσύνολο).
Προτού ο χρήστης οριστικοποιήσει οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του καλαθιού αγορών του έχει την δυνατότητα να την τροποποιήσει, ειδικότερα να αφαιρέσει ή προσθέσει τις ποσότητες των λαχνών που έχει επιλέξει.
Αφού ο χρήστης οριστικοποιήσει την επιλογή του, δύναται να ολοκληρώσει την παραγγελία του επιλέγοντας το πεδίο ‘’Ολοκλήρωση Παραγγελίας’’ που βρίσκεται στο τέλος της παραγγελίας του όπως αυτή εμφαίνεται μέσα στο Καλάθι Αγορών του.
7. ΠΛΗΡΩΜΗ
Μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας του ο χρήστης μεταφέρεται στο ‘’ΤΑΜΕΙΟ’’ (https://techgiveaways.gr/checkout/) όπου καλείται να συμπληρώσει τα Στοιχεία Χρέωσής του, συμπληρώνοντας στα απαιτούμενα πεδία τα προσωπικά του στοιχεία και μετά από σύντομη επισκόπηση της Παραγγελίας του, να επιλέξει τον Τρόπο Πληρωμής αυτής. Αναλυτικές πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής θα βρείτε στο πεδίο “ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ” ή πατώντας ΕΔΩ.
8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Εν συνεχεία, ο χρήστης καλείται να αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και Απορρήτου – ΕΔΩ, καθώς και ότι συναινεί στη δημοσιοποίηση του ονοματεπώνυμου του για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού, και τέλος, να ολοκληρώσει την παραγγελία του επιλέγοντας το πεδίο ‘’Αποστολή Παραγγελίας’’.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής τους, οι πωληθέντες στο χρήστη λαχνοί καταχωρούνται στο όνομά του. Ο χρήστης μπορεί να προβεί σε επισκόπηση των ολοκληρωμένων αγορών του μέσω του πεδίου ‘’Παραγγελίες’’ στην Κατηγορία ‘’Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ’’ (https://techgiveaways.gr/my-account/). Εκεί θα εμφανίζονται όλες οι πραγματοποιθείσες από τον συγκεκριμένο χρήστη αγορές- συμμετοχές σε Διαγωνισμούς-Κληρώσεις στις οποίες έχει προβεί με επιτυχία.
9. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Για κάθε επιβεβαιωμένη αγορά του χρήστη, η επιχείρησή μας θα εκδίδει και του αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρίσει ο χρήστης στο Λογαριασμό του ως κατά τα παραπάνω, νόμιμο φορολογικό παραστατικό της εκάστοτε συναλλαγής.
10. ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΑΧΝΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ο χρήστης δύναται να ενημερώνεται για τον αριθμό του κάθε λαχνού που έχει αγοράσει για κάθε Διαγωνισμό, μέσω της κατηγορίας ‘’ΛΙΣΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ’’ (https://techgiveaways.gr/listes-diagonizomenon/) . Στην συγκεκριμένη κατηγορία ο χρήστης μπορεί να βρίσκει αναρτημένες Λίστες με τα ονοματεπώνυμα όλων των συμμετεχόντων σε κάθε Διαγωνισμό και την ποσότητα και τους αριθμούς των λαχνών που έχει λάβει ο καθένας.
Οι Λίστες θα δημοσιεύονται από την επιχείρησή μας εώς 48 ώρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού από το ως άνω πεδίο θα μπορείτε να ενημερωθείτε για τον αριθμό του λαχνού ή των λαχνών σας, καθώς και για το σύνολικό αριθμό των συμμετεχόντων.
Κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα για κάθε Διαγωνισμό, θα λαμβάνει χώρα Κλήρωση των λαχνών η οποία θα διενεργείται μέσω του Google Random Number Generator με τυχαία επιλογή και θα αναμεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση (live streaming) μέσω της σελίδας που διατηρεί η διοργανώτρια επιχείρησή μας στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Facebook  ΕΔΩ. και στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Instagram ΕΔΩ.

Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής ανά Διαγωνισμό, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις Λεπτομέρειες του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της Κλήρωσης κάθε Διαγωνισμού θα αναρτάται στον ιστότοπο της επιχείρησής μας στην κατηγορία ‘’ΝΙΚΗΤΕΣ’’, όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός του νικητήριου λαχνού καθώς και το ονοματεπώνυμο του κατόχου του, ήτοι του χρήστη που τον έχει αγοράσει. O νικητής, αν επιθυμεί μπορεί να μας αποστείλει και φωτογραφία του προκειμένου να εμφανίζεται δίπλα από το ονοματεπώνυμο του.
11. ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συμπληρώνεται ικανός αριθμός αγορασθέντων λαχνών για συγκεκριμένο Διαγωνισμό έως την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί για την Κλήρωσή του, η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει την Κλήρωση, με αντίστοιχη ενημέρωση που θα αναρτά στον ιστότοπό της στην Κατηγορία ‘’ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ’’.
Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει την κλήρωση εκάστου Διαγωνισμού το μέγιστο έως τρεις (3) φορές, εντός χρονικού διαστήματος που δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί η αρχική Κλήρωση για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό.
12. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Εάν ακυρωθεί Διαγωνισμός για λόγους που εμπίπτουν στην αποκλειστική ευθύνη της διοργανώτριας-επιχείρησής μας, η τελευταία υποχρεούται και θα προβαίνει στην άμεση επιστροφή του αντιτίμου που εισέπραξε από κάθε χρήστη για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό χρήστες οι οποίοι έχουν προβεί επιτυχώς σε αγορά λαχνού για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό που ακυρώθηκε, διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν είτε την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αυτό, είτε την ανταλλαγή του αντιτίμου με ισόποσους λαχνούς σε άλλο ενεργό Διαγωνισμό της επιχείρησης μας. Σε κάθε περίπτωση σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο +30 697 572 0734, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@techgiveaways.gr.
13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζημίως εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία δεν κατορθώσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν.
14. ΕΠΑΘΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΑΘΛΟΥ
Το ‘’έπαθλο’’ κάθε Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το ‘’έπαθλο’’ που θα παραδοθεί στο νικητή κατά τον παρόντα όρο, παρέχεται στην κατάσταση που περιγράφεται στα στοιχεία του Διαγωνισμού. Η ευθύνη της επιχείρησής μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων για κάθε Διαγωνισμό ‘’επάθλων’’, η δε υποχρέωση της επιχείρησής μας εξαντλείται στην παράδοση του επάθλου. Η επιχείρηση μας δεν φέρει καμία ποινική ή αστική ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά ή και οποιαδήποτε άλλη σωματική βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα έπαθλα και τη χρήση τους και για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Το ‘’έπαθλο’’ του Διαγωνισμού θα αποστέλλεται στο νικητή του Διαγωνισμού μέσω εταιρίας μεταφορών ή ταχυμεταφορών που θα επιλέξει η επιχείρηση μας και με έξοδα της τελευταίας, στη Διεύθυνση Αποστολής που έχει δηλώσει κατά την Παραγγελία των λαχνών του.
Ο Νικητής θα ενημερώνεται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την Παραγγελία των λαχνών του για την δρομολόγηση της αποστολής του ‘’επάθλου’’ και την πορεία της.

0
    0
    ΛΑΧΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
    ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ E-SHOP
    Scroll to Top